To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Osoby, które kupią wejściówkę, otrzymają maila z linkiem do strony, na której będą mogły zapisać się na wybraną godzinę przesłuchania. Opłata jest bezzwrotna (nawet jeśli nie przyjdziesz na przesłuchanie). Wejściówka na rekrutację aktorską

Osoby, które kupią wejściówkę, otrzymają maila z linkiem do strony, na której będą mogły zapisać się na wybraną godzinę przesłuchania. Opłata jest bezzwrotna (nawet jeśli nie przyjdziesz na przesłuchanie).

już niedostępne 10,00 zł -

DZIAŁAJĄCY W WARSZAWIE OD 2000 R. TEATR WOLANDEJSKI OGŁASZA DOROCZNĄ,
3-ETAPOWĄ REKRUTACJĘ DO ZESPOŁU AKTORSKIEGO!

Szukamy zarówno zdolnych aktorów bez dyplomu, jak i aktorów dyplomowanych.

Naszym Aktorkom i Aktorom oferujemy:
- regularne występy w spektaklach repertuarowych (bez wynagrodzenia - na tym etapie rozwoju Teatru wszyscy artyści pracują społecznie, wspólnie budując markę przedsięwzięcia, a wpływy z biletów przeznaczane są
na koszty eksploatacyjne spektakli);
- uczestnictwo w zleceniach komercyjnych wykonywanych przez powiązaną z Teatrem firmę Wolandia (z wynagrodzeniem);
- perspektywę dalszego rozwoju Teatru, włącznie z własną sceną w ciągu najbliższych trzech lat;
- profesjonalną opiekę artystyczną;
- regularnie odbywające się bezpłatne warsztaty różnego typu (np. taniec, praca z kamerą, zadania aktorskie, dykcja i wymowa sceniczna) wraz z profesjonalnym monitoringiem umiejętności każdego aktora;
- nieskrępowany rozwój artystyczny dzięki odciążeniu z wszelkich innych obowiązków przez administrację i zespół techniczny Teatru;
- możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach Teatru Wolandejskiego - jeśli masz pomysł na ciekawy projekt i przekonasz nas do niego, możesz liczyć na wsparcie merytoryczne, logistyczne i finansowe;
- wyjątkową atmosferę w zgranym zespole aktorskim;
- imprezy oraz wyjazdy integracyjne i szkoleniowe.

Od naszych Aktorek i Aktorów oczekujemy:
- wyłączności w obszarze teatrów niezależnych, tj. przynależności tylko do Zespołu Teatru Wolandejskiego (członkostwo w Teatrze Wolandejskim można łączyć z pracą w teatrach miejskich i państwowych);
- punktualności oraz poważnego podejścia do pracy własnej i pozostałych osób z Teatru;
- dyspozycyjności na potrzeby prób i warsztatów (w tygodniu wieczorami i w weekendy w dzień) oraz spektakli (najczęściej w weekendy wieczorami) - od 1 do 4 razy w tygodniu.

Wszystkim osobom biorącym udział w rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do Zespołu, zapewniamy przesłanie uzasadnienia decyzji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI?

I etap rekrutacji, otwarty dla wszystkich chętnych, odbędzie się w piątek 13 października w godz. 17:30-21 w siedzibie Teatru, czyli w Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5.
Polegać będzie na prezentacji z pamięci dwóch dowolnych (maksymalnie 3-minutowych) fragmentów tekstu - 1 fragmentu wiersza i 1 fragmentu prozy. Dwuosobowe komisje oceniać będą emisję głosu, dykcję i interpretację tekstu Kandydatów.

II etap odbędzie się w niedzielę 15 października w godz. 14:15-20:30 również w Domu Kultury Stokłosy, a III etap - w trzy wieczory między 16 a 20 października w sali prób Teatru w Liceum im. T. Czackiego przy ul. Polnej 5.
O przebiegu II i III etapu będziemy informować Kandydatów, którzy do nich przejdą. W I i II etapie Kandydaci sami wybierają godziny, na które przyjdą na przesłuchanie.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest zakup wejściówki w cenie 10 zł. Osoby, które kupią wejściówkę, otrzymają maila z linkiem do strony, na której będą mogły zapisać się na wybraną godzinę przesłuchania. Oczywiście im wcześniej się zdecydujesz, tym większy będziesz miał(a) wybór 😊 Opłata jest bezzwrotna (nawet jeśli nie przyjdziesz na przesłuchanie).

Serdecznie zapraszamy!

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres rekrutacja@wolandejski.pl.

Dodatkowe informacje o nas:
- Teatr Wolandejski jest zespołem hybrydowym: pracują w nim zarówno doświadczeni aktorzy niedyplomowani, jak i aktorzy z dyplomem.
- Teatr Wolandejski jest teatrem dramatycznym, realizującym sztuki o tematyce współczesnej lub adaptującym w sposób współczesny dzieła literatury.
- Teatr Wolandejski jest teatrem opowieści i silnych postaci wierzącym w siłę konstrukcji dramaturgicznej.
- Teatr Wolandejski jest teatrem, w którym pokazuje się różne punkty widzenia na dany temat i odrzuca każde podejście jednoznacznie ideologiczne.
- Teatr Wolandejski nie jest teatrem formy, ale korzysta z formy w swoich spektaklach. Wierzymy, że wszelkie symbole i działania formalne są ważne dla istoty teatru, ale muszą one być komunikatywne, zrozumiałe dla widza
i podporządkowane opowieści, jaką przedstawiamy, a nie oderwane od niej.
- Teatr Wolandejski nie jest teatrem eksperymentalnym ani awangardowym.
- Teatru Wolandejskiego nie interesuje bycie nowoczesnym i nowatorskim - chce on być rzetelny, szczery i zrozumiały; ambitny, ale nie hermetyczny; powszechny, ale nie bulwarowy.

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa